ပိုကိုခ်န္သီခ်င္း

Poko-chan Baby Soother Song

ပိုကိုခ်န္ေလးက သင့္ကေလးေလးကိုေခ်ာ့ျမဴဖို႔အတြက္သီခ်င္းဆိုေပးတာပါ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ ႔ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ၉၆%ေသာကေလးေလးေတြက ပိုကိုခ်န္ရဲ ႔သီခ်င္းေလးကိုၾကားတာနဲ႔အငိုတိတ္သြားတာေတြ႔ရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ကေလးေလး ၀မ္းနည္းၿပီး အငိုမရပ္တဲ့အခါ ဒီသီခ်င္းေလးဖြင့္ၿပီး ကခိုင္းလိုက္ပါ။

သီခ်င္းစာသား

ဒီသီခ်င္းေလးက ကေလးေလးေတြကို အငိုတိတ္ေစပါတယ္။ဒီဗြီဒီယိုေလးက ေမေမတို႔နဲ႔ကေလးေလးတို႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။

စစ္ေဆးျခင္းရလဒ္

အငိုတိတ္သြားတဲ့ကေလးေလးေတြ ၉၆.၄%ရွိပါတယ္

Supervisor အေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္

Supervised by:Japan Acoustic Lab.Acoustic expert Mr. Hajime Suzuki

မွတ္ခ်က္။ အကယ္ ကေလးေလးကရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဥပမာ ဗိုက္ဆာလုိ႔ငိုတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး