ကုန္ပစၥည္းမ်ားရွာမည္

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ

ကေလး၏ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္အသက္အရြယ္

သင့္ကေလး၏ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ

ဘယ္ဘက္သို႔ဆြဲပါ

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေထာက္ခံထားေသာ ကုန္ပစၥည္း

12 အမ်ိဳးအမည္

MamyPoko Pants Extra Dry Skin / NB

MamyPoko Pants Extra Dry Skin

အရြယ္အစား :
Newborn S

ကေလးငယ္၏အသားအေရပြန္းပဲ့မွာကိုစိုးရိမ္စရာမလိုဘဲအခ်ိန္အၾကာႀကီးေျခာက္ေသြ႔ေစပါသည္။

MamyPoko Pants Extra Dry Skin / S

MamyPoko Pants Extra Dry Skin

အရြယ္အစား :
Newborn S

ကေလးငယ္၏အသားအေရပြန္းပဲ့မွာကိုစိုးရိမ္စရာမလိုဘဲအခ်ိန္အၾကာႀကီးေျခာက္ေသြ႔ေစပါသည္။

MamyPoko Pants Happy Day&Night / S

MamyPoko Pants Happy Day & Night

အရြယ္အစား :
S M L XL XXL

၈နာရီၾကာစုပ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အတြက္ေန႔ေရာညပါအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

MamyPoko Eco Pants Diaper / S

MamyPoko ECO Pants Diaper

အရြယ္အစား :
S M L XL

၁၀နာရီၾကာစုပ္ယူမွဳအားေကာင္းသည့္အတြက္နံနက္ခင္းအထိေကာင္းစြာအိပ္စက္ႏိုင္ပါသည္။

MamyPoko  My Baby Pant  / S

MamyPoko My Baby Pant

အရြယ္အစား :
S M L XL

၈နာရီၾကာစုပ္ယူမွဳအားေကာင္းသည့္အတြက္ေန႔ေရာညပါအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

MamyPoko  My Baby / S

MamyPoko My Baby

အရြယ္အစား :
S M L XL

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာအရည္အေသြးႏွင့္စုပ္ယူမွဳအားအေကာင္းဆံုး

MamyPoko Eco Tape Diaper / S

MamyPoko ECO Tape Diaper

အရြယ္အစား :
S M L XL

ေအး၍ေျခာက္ေသြ႕ျမန္ေစေသာဂ်ယ္လ္ကိုသံုထားေသာေၾကာင့္ရင္ေသြးငယ္ေလးႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္စက္ႏိုင္ပါသည္။

MamyPoko Air Fit / NB

MamyPoko Air Fit

အရြယ္အစား :
Newborn S
လကၡဏာရပ္ :
  • က်ယ္ျပန္႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးဆန္႔ႏိုင္က်ံဳ ႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ /
  • ႏူးည့ံ၍တသားတည္းျဖစ္ေစၿပီးယိုစိမ့္မွဳမရွိပါ /
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဆန္႔ႏိုင္ေသာ Fit Gather က

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ကေလးအေရျပားအတြက္ႏူးည့ံမွဳအရွိဆံုး မိခင္မ်ားရဲ ႔ေရြးခ်ယ္မွဳအမ်ားဆံုး နံပါတ္တစ္

MamyPoko Air Fit / S

MamyPoko Air Fit

အရြယ္အစား :
Newborn S
လကၡဏာရပ္ :
  • က်ယ္ျပန္႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးဆန္႔ႏိုင္က်ံဳ ႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ /
  • ႏူးည့ံ၍တသားတည္းျဖစ္ေစၿပီးယိုစိမ့္မွဳမရွိပါ /
  • ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဆန္႔ႏိုင္ေသာ Fit Gather က

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ကေလးအေရျပားအတြက္ႏူးည့ံမွဳအရွိဆံုး မိခင္မ်ားရဲ ႔ေရြးခ်ယ္မွဳအမ်ားဆံုး နံပါတ္တစ္

MamyPoko Baby Wipes Anti Bacteria

Mamypoko Baby Wipes(Scented)

ႏူးညံ့၍ေျခာက္ေသြ႔ျမန္ေစေသာ Wet tissue

MamyPoko Baby Wipes Anti Bacteria

Mamypoko Baby Wipes(UnScented)

ႏူးညံ့၍ေျခာက္ေသြ႔ျမန္ေစေသာ Wet tissue

MamyPoko Baby Wipes Standard

Mamypoko Premium Soft Baby Wipe

ႏူးညံ့၍ေျခာက္ေသြ႔ျမန္ေစေသာ Wet tissue

သံုးစြဲသူမ်ား၏ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္မည္