သတင္းႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ facebook page ကိုfollow လုပ္ထားလိုက္ပါ!

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားသိခ်င္ပါသလား? ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ official page နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး facebook မွာ "Like" လုပ္ထားလိုက္ပါ