မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

 • Lesson1 ေမြးခါစအခ်ိန

  ေမြးခါစအခ်ိန

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ေမြးကင္းစ
  • ႏြားႏို႔
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ
  • ေမြးကင္းစအရြယ္

  ကေလး၏ "ယခု" ႏွင့္ "မၾကာမီ"ကိုခြဲျခမ္းျခင္း! ေမြးကင္းစအခ်ိန္

  အေသးစိတ္

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ