မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ေဆာင္းပါးအားလံုး

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

 • ေလးဘက္သြားျခင္းအဆင

  ေလးဘက္သြားျခင္းအဆင

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ေလးဘက္သြားအရြယ္
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ေလးဘက္သြားအရြယ္
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ေသးေပါက္ ထားတယ္လို႔ သိေန တာေတာင္ ပတ္ေျပး ေနသည္!လႈပ္ရွားလို႔ ပင္ပန္းျပီး ေကာင္း...

  အေသးစိတ္

 • အိပ္စက္ျခင္းအဆင့္

  အိပ္စက္ျခင္းအဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • လွိမ့္အိပ္ျခင္း
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • အိပ္စက္တာမ်ားတဲ့အရြယ္
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ကေလးက သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို အိပ္စက္ ျခင္း၌ အသုံး ျပဳေန ေပမဲ့လည္း ေျခ...

  အေသးစိတ္

 • ပထ မဆုံး အၾကိမ္ ကိုယ္ ခႏၶာ ေျပာင္းလဲ မႈ

  ပထ မဆုံး အၾကိမ္ ကိုယ္ ခႏၶာ ေျပာင္းလဲ မႈ

  • ကိုယ္၀န္
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
  • ရင္သားေတြရဲ ႔ေျပာင္းလဲလာမွဳ
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမွတ္အသားအစင္းေၾကာင္းမ်ား
  • ထိခိုက္လြယ္ေသာ ႏို႔သီးေခါင္း
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • ရင္သားမ်ားႏွိပ္နယ္ျခင္း
  • ရင္သားေတြႀကီးထြားလာျခင္း

  ဗိုက္က ကိုယ္ဝန္ သည္ႏွင့္ တူလာမည္။ဗိုက္ထြက္ လာျပီး ခ်မ္းသာ သုခႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ...

  အေသးစိတ္

 • ရင္သား

  ရင္သား

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • အရင္အတိုင္းအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • ႏို႔မထြက္ျခင္း
  • ကြ်မ္းက်င္စြာႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ရင္သားအားႏွိပ္နယ္ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ရင္သားကိုcare လုပ္ျခင္း

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ "ရင္သား" ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကီးလာသည့္ အခ်ိန္၊ ႏို႔မ ထြက္သည့္ အခ်ိ...

  အေသးစိတ္

 • မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာစိတ္က်ေရာဂါ
  • ကေလးျပဳစုရျခင္း၏စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား
  • စိတ္မတည္ၿငိမ္မွဳ
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း

  စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ ျငိမ္မႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတိုင္း ကေလး ေမြးဖြား လာ၍ ေပ်ာ္ရ မ...

  အေသးစိတ္

 • ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

  ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ထိုင္ႏိုင္ေသာအရြယ္
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • ထိုင္ႏိုင္ျခင္း
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ကေလးက အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွား မႈကို ျပဳလုပ္ ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝတ္ေပး ...

  အေသးစိတ္

 • မတ္တပ္ရပ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အဆင့္

  မတ္တပ္ရပ္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏွစ္ႏွစ္သားအရြယ္
  • ႏြားႏို႔
  • မတ္တပ္ရပ္ျခင္း
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္း
  • မတ္တပ္ရပ္ျခင္းမွ လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္းအဆင့္သို႔
  • မတ္တပ္ရပ္ျခင္း -လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္းအဆင့္

  လမ္းပတ္ေလွ်ာက္ ေနတာေတာင္ တင္ပါးက ၾကီးေနျပီး လႈပ္ရွား ရခက္ ေနပုံ ရ၏။လမ္းေလွ်ာက္ လ...

  အေသးစိတ္

 • ပထ မဆုံး အၾကိမ္ "ကိုယ္ဝန္ မ်ားရိွ ေနတာ လား?"

  ပထ မဆုံး အၾကိမ္ "ကိုယ္ဝန္ မ်ားရိွ ေနတာ လား?"

  • ကိုယ္၀န္
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္တစ္လ
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္လကၡဏာ
  • ရာသီစက္၀န္း
  • မနက္ခင္းေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း
  • ဓမၼတာလာျခင္း
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္စမ္းသပ္ေဆး၀ါး
  • ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္

  အယ္...ကိုယ္ဝန္မ်ားလား?ကိုယ္ဝန္ ရွိေၾကာင္း လကၡဏာ ျပတာသည္ တဦးႏွင့္ တဦး မတူညီ ေ...

  အေသးစိတ္

 • ဗိုက္

  ဗိုက္

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ေမြးဖြားၿပီးစ၀မ္းဗိုက္
  • ခႏၶာကိုယ္ပံုသဏၭာန္
  • ၀မ္းဗိုက္
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ခႏၶာကိုယ္ပံုသဏၭာန္
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမွတ္အသားအစင္းေၾကာင္းမ်ား

  ဗိုက္သည္ေသးႏုိင္ပါသလား?ေမြးၿပီးေနာက္ ဗိုက္သည္ ေၿပာင္းလဲၿခင္း၊ ဂရု စိုက္ၿခင္း ႏွင...

  အေသးစိတ္

 • ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္ေကာင္း လာျခင္း

  ကိုယ္ခႏၶာ ျပန္ေကာင္း လာျခင္း

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • သားအိမ္
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
  • ေလ့က်င့္ခန္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ေနထိုင္နည္း
  • ဓမၼတာျပန္လည္စတင္ျခင္း
  • ဒဏ္ရာမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ဓမၼတာလာျခင္း
  • မီးဖြားၿပီးေနာက္ေသြးဆင္းျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္နာက်င္မွဳ

  မီးဖြား ျပီးေနာက္ မိခင္၏ သားအိမ္ႏွင့္ မ်ိဳးဥအိမ္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ ျပဳလုပ္ျခင္...

  အေသးစိတ္

 • Lesson1 ေမြးခါစအခ်ိန

  ေမြးခါစအခ်ိန

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ေမြးကင္းစ
  • ႏြားႏို႔
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ
  • ေမြးကင္းစအရြယ္

  ကေလး၏ "ယခု" ႏွင့္ "မၾကာမီ"ကိုခြဲျခမ္းျခင္း! ေမြးကင္းစအခ်ိန္

  အေသးစိတ္

 • အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း

  အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း

  • ကိုယ္၀န္
  • အယ္လ္ထရာေဆာင္း ျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း
  • မေမြးဖြားမွီကာလ
  • အယ္လ္ထရာေဆာင္း
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း

  အယ္လ္ထ ရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း ဆိုတာ?စီနီယာ မိခင္မ်ား ဆီမွ ဗိုက္ထဲ မွာပဲ ရိွေသးသည့္ ...

  အေသးစိတ္

 • ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း

  ဆီးမထိန္းႏိုင္ျခင္း

  • ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္
  • ကေလးေမြးဖြားျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျခင္း
  • အရင္အတိုင္းအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • ေလ့က်င့္ျခင္း
  • မိမိကိုယ္ကိုဂရုစိုက္ျခင္း
  • ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ဆီးမ်ားယိုျခင္း
  • ဆီးမ်ားယိုျခင္း

  စိတ္ထစ္ ေနသည့္ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ဆီးထြက္ က်ၿခင္းကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေမြးဖြ...

  အေသးစိတ္

 • ပိုမိုၾကီးထြားလာေသာအဆင

  ပိုမိုၾကီးထြားလာေသာအဆင

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ၃ႏွစ္ႏွင့္အထက္အရြယ
  • သင့္ကေလးေလးအတြက္ေလ့က်င့္ေပးပါ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • ႏို႔စို႔ကေလးအရြယ္အတြက္အစားအစာ
  • လမ္းေလွွ်ာက္ျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း

  ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးထြား လာလွ်င္ ဆီး ပမာ ဏလည္း မ်ားလာမည္။ခႏၶာကိုယ္ ၾကီးထြား လာလွ်င္ ေျ...

  အေသးစိတ္

 • ကေလး၏ ပထ မဆုံး လႈပ္ရွားမႈ

  ကေလး၏ ပထ မဆုံး လႈပ္ရွားမႈ

  • ကိုယ္၀န္
  • ကေလးေလးႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း
  • သေႏၶသားေလးရဲ ႔လွဳပ္ရွားမွဳ
  • သေႏၶသားေလးႀကီးထြားလာျခင္း
  • သေႏၶသား

  ကေလး ငယ္၏ လႈပ္ရွားမႈ ဆိုတာ ဘယ္လို ခံစားမႈ မ်ိဳးလဲ? အျမဲတမ္း လႈပ္ေန တာလား? ဒီလႈပ္...

  အေသးစိတ္

 • ပထမ အၾကိမ္ ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္ျခင္း

  ပထမ အၾကိမ္ ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္ျခင္း

  • ကိုယ္၀န္
  • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
  • မနက္ခင္းေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း

  အရမ္း ဆိုးရြားသည့္ ေအာ့အန္မႈ ဆိုလွ်င္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ?『ဒီလို စိတ္လက္ မအီ မသာ ျဖစ္...

  အေသးစိတ္

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ