မိခင္မ်ားဖတ္ရန္

ေထာက္ခံခ်က္ရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

 • ေလးဘက္သြားျခင္းအဆင

  ေလးဘက္သြားျခင္းအဆင

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ေလးဘက္သြားအရြယ္
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ေလးဘက္သြားအရြယ္
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ေသးေပါက္ ထားတယ္လို႔ သိေန တာေတာင္ ပတ္ေျပး ေနသည္!လႈပ္ရွားလို႔ ပင္ပန္းျပီး ေကာင္း...

  အေသးစိတ္

 • အိပ္စက္ျခင္းအဆင့္

  အိပ္စက္ျခင္းအဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • လွိမ့္အိပ္ျခင္း
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • အိပ္စက္တာမ်ားတဲ့အရြယ္
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ကေလးက သူ႔ရဲ႕အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို အိပ္စက္ ျခင္း၌ အသုံး ျပဳေန ေပမဲ့လည္း ေျခ...

  အေသးစိတ္

 • ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

  ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ထိုင္ႏိုင္ေသာအရြယ္
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ႏြားႏို႔
  • ထိုင္ႏိုင္ျခင္း
  • ကေလးစာ
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • အ၀တ္လဲေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ

  ကေလးက အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွား မႈကို ျပဳလုပ္ ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝတ္ေပး ...

  အေသးစိတ္

 • Lesson1 ေမြးခါစအခ်ိန

  ေမြးခါစအခ်ိန

  • ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
  • ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြ်းျခင္း
  • ေမြးကင္းစ
  • ႏြားႏို႔
  • ေရခ်ိဳးေပးျခင္း
  • ကေလးေလးႀကီးထြားလာမွဳ
  • ေမြးကင္းစအရြယ္

  ကေလး၏ "ယခု" ႏွင့္ "မၾကာမီ"ကိုခြဲျခမ္းျခင္း! ေမြးကင္းစအခ်ိန္

  အေသးစိတ္

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

သင့္အေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေသာေသးခံကိုရွာေဖြပါ