ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

ထိုင္ႏိုင္ျခင္းအဆင့္

ကေလးက အမ်ိဳး မ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွား မႈကို ျပဳလုပ္ ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝတ္ေပး ထားေသာ ေသးခံသည္ က်ပ္လြန္း ေနမလား?

ဆီးသြားသည့္ ပမာဏ လည္းမ်ား လာမည္။

ၾကီးထြားလာျခင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းဆိုဒ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ :6~14 kg

ခႏၶာကိုယ္တခုလုံး

လည္ပင္းလည္း ခိုင္လာျပီး ခါးလည္း ခိုင္၍ ထိုင္ႏိုင္ လာေသာ

ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ေတာင့္တင္း လာျပီး ခ်ီလို႔လဲ လြယ္လာ မည္။

ေျခေထာက္

ေျခေထာက္ သန္မာ လာ၍ ေစာင္ ေတြကို ကန္ထုတ္ လာႏိုင္

မည္။ အေမႏွင့္ အေဖက ခ်ိဳင္းကေန ေျမွာက္ခ်ီ လိုက္လွ်င္ ဒူးေခါင္းကို အားျပဳ၍ ခုန္ႏိုင္ လာမည္။

လက္ေမာင္း

ေမွာက္လိုက္ လွ်င္ လက္ေမာင္းကို ေထာက္ျပီး ေခါင္းေသခ်ာ

ေထာင္ႏိုင္ လာမည္။ ေမွာက္လ်က္ သားႏွင့္ ကိုယ့္ေျခေထာက္

ကိုမျပီး ေဆာ့ေနစဥ္ အတြင္း မွာပဲ ကိုယ္ကို လိွမ့္ျပီး လွည့္ႏိုင္ လာမည္။

လက္

ကၽြမ္းက်င္ မႈရိွ လာ၍ အရုပ္ ေတြကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္ ႏိုင္လာ ျခင္း၊ ထုရုိက္ ႏိုင္လာျခင္း မ်ားရိွ လာမည္။

ေက်ာႏွင့္ခါး

ေက်ာရိုးႏွင့္ ေက်ာရိုးကို ေထာက္ခံ ေပးထားေသာ ၾကြက္သား

မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳး လာသည္။ အစ ပိုင္း၌ အမီွ သဟဲ ျပဳျပီးမွ ထိုင္ႏိုင္

လာျပီး မၾကာမီ အခ်ိန္ အတြင္းတြင္ ကိုယ့္ဘာ သာကို တေယာက္ ထဲလည္း တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ ပုံစံ တက် ထိုင္ႏိုင္ လာမည္။

သြား

အခ်ိန္ တန္လာလုိ႔ သြားေပါက္ လာသည့္ ကေလးလည္းရိွသည္။ အေပၚ (သို႔) ေအာက္ သြား ႏွစ္ေခ်ာင္း ထြက္ျပဴ စျပဳ လာသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

အသားအေရ

ဇီဝ ကမၼ ေဗဒ ျပင္းထန္ ေသာေၾကာင့္ လက္သည္းႏွင့္ ဆံပင္

လည္း ခ်က္ခ်င္း ရွည္လာမည္။ လက္သည္း ျခစ္မိ၍ ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ညွပ္ပါ။ ဆံပင္ ကိုလည္း နားမ

ေက်ာ္ေအာင္ ဂရု စိုက္ပါ။ တဖန္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ နားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျပီး သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးၾက ရေအာင္။ တဖန္ ေသးေပါက္သည့္ ပမာဏ လည္း မ်ားလာျပီး

ေသခ်ာစြာ ေသးခံအား မလဲ ေပးလွ်င္ တင္ပါး၌ အပူ ေလာင္ ျခင္း၊ ကေလး ၾကီးထြားႏႈန္း ျမန္သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မေန႔က အေနေတာ္ ျဖစ္ေနေသာ ေသးခံသည္ ္ဒီက ေန႔မွာ ခါးႏွင့္ ေျခေထာက္က ေသးခံ အစည္းေၾကာင့္ က်ပ္လာေကာင္း

က်ပ္လာျပီး အဖု အပိမ့္ ျဖစ္လာမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာျပီး အစို ဓာတ္ကို မထိန္း သိမ္းလွ်င္ မရ ပါဘူး။

မိခင္ႏို႔ တိုက္ျခင္း ၊ႏို႔ဗူး စို႔ျခင္းႏွင့္ အစား အစာ ေကၽြးျခင္း

မၾကာမီ တြင္ပဲ အေမႏွင့္ အေဖ စားတဲ့ အစား အစာ ေတြကို စိတ္ဝင္ စားလာမည္။ ဒါကေတာ့ အစာ စတင္ စားဖို႔ အခ်က္ ျပလာ ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္း၊ အစာ၏အရသာ ႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ တို႔သည္ ပထမဆုံး အေတြ႔ အၾကံဳ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသား က်ဖို႔ရန္ အခ်ိန္ နည္းနည္း ၾကာပါမည္။ ဒါေပမဲ့ ကေလး စားႏိုင္တဲ့ အရိွန္ ေပၚလိုက္ျပီး ျဖည္းျဖည္း ခ်င္းသြားပါ။ ခၽြဲပစ္ပစ္ အရာႏွင့္ အသားက် လာလွ်င္ လွ်ာျဖင့္ ေခ်ႏိုင္သည့္

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ အသားႏွင့္ အသီး အရြက္ မ်ားကို ျပဳတ္ ထားသည့္ အစား အစာ မ်ားကို ေျပာင္းၾကည့္ပါ။

ကေလးကို ငယ္တုန္း၌ အရသာ အမ်ိဳး မ်ိဳးကို စားခိုင္း ထားလွ်င္ ၾကိဳက္တာ မၾကိဳက္ တာလည္း နည္းလာမည္။ တဖန္ အစား အစာ စေကၽြး ေပမဲ့လည္း မိခင္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ဘူး တိုက္သည့္ အေရ အတြက္ႏွင့္ ပမာ ဏကို အရင္ အတိုင္း ေသာက္ခ်င္ သေလာက္ ေပးေသာက္ လိုက္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔ေသာက္ ရုံျဖင့္ မလုံ ေလာက္ေသာ ပမာဏ ႏွင့္ အဟာ ရကို အစား အစာျဖင့္ ျဖည့္စြက္ သြားရမည္။

ေရခ်ိဳးျခင္း

ထိုင္ႏိုင္ လာ၍ ခႏၶာကိုယ္ တည့္မတ္ လာလွ်င္ ေရခ်ိဳး ကန္သုံး

ကေလး ထိုင္ခံု တို႔တြင္ ထိုင္ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အေမ၊ အေဖႏွင့္ အတူ ေရခ်ိဳး ရသည့္ အခ်ိန္က ေပ်ာ္ရႊင္ စရာ ေကာင္းလာ

မည္။ ဆံပင္လည္း ေတာ္ေတာ္ ရွည္လာ ေသာေၾကာင့္ ဦးေရ ျပား၌ အနီ အဖု အပိမ့္မ်ား မထြက္ လာေအာင္ ေသခ်ာစြာ ေခါင္းေလွ်ာ္ ေပးပါ။ အျမႈပ္က ကေလး ငယ္၏ မ်က္လုံးထဲ စိမ့္ဝင္ဖို႔ ခက္သည့္ ကေလးသုံး ေခါင္းေလွ်ာ္ ရည္ဆိုရင္ စိတ္ခ် ရပါသည္။ ေျခေထာက္ ၌ အားပါ ေနလွ်င္ သူ႔ကို ေျမွာက္ခ်ီ လိုက္သည့္ အခါ ေျခေထာက္က တြန္းကန္ျပီး ဟန္ခ်က္ မညီ ျဖစ္သြား ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သတိ ထားပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရမ ခ်ိဳးခင္ ေရခ်ိဳးခန္း အပူ ခ်ိန္ႏွင့္ ေရေႏြး အပူ ခ်ိန္ကို စစ္ေဆး ထိန္းညိွ ထားရေအာင္။

အက်ႌလဲေပးျခင္း

အိပ္ရင္း လိွမ့္ႏိုင္ လာလွ်င္ သူ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွား မႈကို အေႏွာက္ အယွက္ ေပးသည့္ အရာသည္ ကေလး ငယ္အား စိတ္ဖိ စီးမႈ ျဖစ္ေစ ပါသည္။ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ေပါ့ပါးျပီး ရိုးရွင္းေသာ စတိုင္ မ်ားက ကေလး ကုိလည္း လႈပ္ရွား ရလြယ္ကူ ေစျပီး အေမလည္း ျပဳစု ရတာ လြယ္ကူ ေစပါသည္။ ထိုင္ျပီး လက္ခုပ္ တီးျခင္း၊ အရုပ္ျဖင့္ ေဆာ့ျခင္း၊ လက္ေမာင္းကို လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ယမ္း၍ လက္ကို အသုံး ျပဳခ်င္ ေသာေၾကာင့္ အက်ႌ လက္တိုကို ဝတ္ေပးပါ။ ရွည္ေနတဲ့ အခါ၌ ေခါက္တင္ ေပးလိုက္ ၾကရေအာင္။

ထို႔ေၾကာင့္ အားလုံးကို ေပါ့ပါး တဲ့အရာ t-shirt +pants လိုမ်ိဳး လႈပ္ရွားရ လြယ္ကူေသာ အဝတ္ အစား

ကိုအ ေျခခံျပီး ဝတ္ေပး ရင္ရ ပါျပီ။

ကေလးငယ္၏တေန႔တာ

မအိပ္ခင္ ႏို႔မ်ားမ်ား ေသာက္လွ်င္ ညဘက္ မႏိုးပဲ မနက္ အထိ

ႏွစ္ႏွစ္ ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္သည့္ ကေလး၊ ေန႔ဘက္ မွာလည္း အခ်ိန္ ၾကာၾကာ ႏိုးေနျပီး အေမႏွင့္ အရုပ္ျဖင့္ ကစားျခင္း၊ တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ တဦးတဲ ထိုင္ျပီး အၾကာၾကီး ကစား လာႏိုင္ မည္။ ညဘက္ ငုိေသာ ကေလး၊ အိပ္ဖို႔ ခက္သည့္ ကေလး လည္း ရိွေပမဲ့ ရာသီ ဥတု ေကာင္းသည့္ ေန႔၌ အျပင္ ထြက္ျခင္း အိမ္ထဲ မွာပဲ ဖ်ာခင္းျပီး လြတ္လပ္စြာ ေဆာ့ကစား ခိုင္းလို ႔ရေအာင္လုပ္ေပးၾကရေအာင္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔လည္၌ လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား ေနျပီး ည မွာေတာ့ ေစာေစာ အိပ္ႏိုင္ေအာင္ စည္းဝါး က်ေအာင္

လုပ္ေပး ရမည္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on