မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ

 မီးဖြား ျပီးေနာက္ ကိုယ္ခႏၶာ

စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ ျငိမ္မႈ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတိုင္း ကေလး ေမြးဖြား လာ၍ ေပ်ာ္ရ မွာကို ဘာေၿကာင့္ စိတ္ရႈပ္ ၿခင္းေတြ စိတ္မ ရွည္ၿခင္းေတြ ၿဖစ္လာ တာဟာ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ၿငိမ္ မႈလား?

Maternity Bluesဆိုတာဘာလဲ?

စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ ၿငိမ္မႈလို႔ ၿကားရရင္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ၿပႆ နာလို႔ ထင္သူ လည္း မ်ား၏။ တကယ္ေတာ့ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက ္ၿဖစ္ေပၚ လာတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ေၿပာင္း လဲၿခင္းႏွင္႔ နက္နက္ ရူွိင္းရူွိင္း ပက္သတ္ ေနပါသည္။ ဘယ္သူ မဆို ၿဖစ္ႏုိင္ ေၿခရွိၿပီး၊ အထူး တလည္ေသာ ကိစၥ မဟုတ္ ေသာေၿကာင့္ စိတ္ေအး စြာေန ႏုိင္သည္။

ဘယ္လိုအေၿခအေနၿဖစ္လာမလဲ?

တခ်ိဳ႔ေသာ အေၿခ အေန မ်ားသည္ အေၿကာင္း ၿပခ်က္ မရွိ စိတ္တိုၿခင္း၊ ငိုခ်င္စိတ္ ၿဖစ္လာၿခင္း၊ ေကာင္းစြာ အိပ္မ ေပ်ာ္ၿခင္း၊ ကိစၥ မ်ားလည္း ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၃-၄ ပတ္ အတြင္း ၿဖစ္ႏုိင္သည္။ အေၿကာင္း ၿပခ်က္ မရွိ ဘဲႏွင့္ စိတ္မ ေအးၿဖစ္ ၿခင္းႏွင့္ ထိတ္ထိတ္ ပ်ာပ်ာ ၿဖစ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ ္မည္သူ မဆို ကေလး ေမြးဖြားၿပီး

သဘာဝ အေလ်ွာက္ ၿဖစ္တတ္ေသာ ကိစၥဟု ေတြးေတာရန္ အေရး ၿကီးသည္။

ဘာေၿကာင့္ၿဖစ္သလဲ?

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ မ်ားၿပား ေနေသာ ဟိုမုန္းဓါတ္ မ်ားသည ္ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ေလ်ာ႔သြားသည္။ အခု လိုမ်ိဳး မိန္းကေလး ဟိုမုန္းဓါတ္ ေၿပာင္းလဲ မႈသည္ သဘာဝ အေၿခ အေနေၿကာင့္ ၿဖစ္ပြား ၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ အရင္ ကနဲ႔ မတူေသာ ေနထိုင္မႈ ေၿပာင္းလဲ ၿခင္းေၿကာင္႔ စိတ္မေအး ၿဖစ္ရ ပင္မဲ႔လဲ ဟိုမုန္း balance ညီခဲ့လ်ွင္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ သဘာဝ အေလ်ွာက္ ေပ်ာက္ကင္း ႏုိင္သည္။

ကေလး ျပဳစု မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ စိတ္ဖိ စီးမႈႏွင့္ မတူ ဘူးလား?

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ ၿငိမ္မူွ အဆင့္တြင္ ဟိုမုန္း ဓါတ္မ်ား ေၿပာင္းလဲ ၿခင္းသည္ အၿကီး မားဆုးံ ေၿကာင္းအရာ ၿဖစ္ပင္ မဲ့လဲ၊ ညအခ်ိန္ ကေလး ႏုိ႔တိုက္ ရသည့္ အေလ့ အထကို က်င့္သား မရသည့္ သူအ တြက္က စိတ္ဖိ ဆီးမူွ ၿဖစ္ေပၚ ႏုိင္သည္။ ဤအခ်က္ ၂ခ်က္ သည္ မသက ္ဆိုင္ဟု မေၿပာ ႏုိင္ပါ။ တတ္ႏုိင္

သမ်ွ စိတ္ဖိ ဆီးမူ ွမၿဖစ္ ေပၚရန္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။

စိတ္မ တည္ျငိမ္ လာရင္ ဘာလုပ္ မလဲ?

ကေလး ၿပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းလမ္း မေတြ႔ ပါက သင္သည္ မ်က္ရည္ေတြ မထိန္း ႏုိင္ေအာင္ က်လာမည္ ၿဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ အခု လိုမ်ိဳး အေၿခ အေန ၿဖစ္ လာ ပါက ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ရမလဲ?

ဒါခဏတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအးေဆးအနားယူပါ။

ဟိုမုန္း balance ရဲ့ သက္ေရာက္ မႈေၿကာင့္ လူအ မ်ားစုသည္ အထိုက္ အေလ်ွာက္ ကေတာ့ စိတ္ညစ္ ရသည္။ (ကေလး ေမြးလိုက္ ရသည့္ အတြက္ အခု လိုမ်ိဳး အေျခ အေန ျဖစ္ေန ေသာ ငါက ထူးဆန္း ေနတာလား?)လို႔ ကိုယ့္ဘာသာ အျပစ္ တင္တာ

မ်ိဳး မလုပ္ ပါနဲ႔။(အခု အခ်ိန္ ကေတာ့ ဒီလို ဘာဘဲ)လို႔ ေတြးေတာ၍ အလ်င္ စလို မလုပ္ဘဲ စိတ္ကို ေအးေအး ေဆးေဆး ထားၿခင္းၿဖင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ မရေအာင္ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ ရမည္။

ပတ္ဝန္း က်င္မွ အကူ အညီကို ယူရေအာင္

စိတ္ပူ မႈကို မိမိ တဦးတည္း ပိုက္ေထြး ထားလွ်င္ တၿဖည္းၿဖည္း စိတ္က် ေရာဂါ ၿဖစ္လာ ႏုိင္သည္။ ေယာက်ာ္း၊ သူငယ္ ခ်င္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ၿခင္းၿဖင့္ စိတ္ထြက္ေပါက္ ရႏုိင္သည္။ ကေလး ၿပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ ၿခင္းသည္လဲ စိတ္ဖိစီး ႏုိင္သည့္ အ တြက္ မိမိ မိသား စုကို ရင္ဖြင့္ ေၿပာၿပ၍ ပတ္ဝန္း က်င္၏ ၿကင္နာ မႈၿဖင့္ လိုအပ္ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြး မႈသည္ သင့္ေတာ္၏။

ရွည္ၿကာလ်ွင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည ္ၿငိမ္မူွ ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ပုံမွန္ ဆိုလ်ွင္ အခ်ိန္ ကုန္တာႏွင့္ အမွ် ၿပန္လည္ ေပ်ာက္ကင္း ႏုိင္သည္။ ေမြးဖြား ၿပီးေနာက္ ၄ပတ္ အၿကာတြင္ စိတ္ခံ စားမူွသည္ မတည္ မၿငိမ္ ၿဖစ္ေန ေသးပါလ်ွင္ ကေလး ေဆးခန္း ၿပခ်ိန္တြင္ တစ္ၿကိမ္ေလာက္ ဆရာ ဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ သင့္သည္။ ဆရာ ဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ရုံႏွင့္လည္း စိတ္သက္ သာႏိုင္သည္။ အေတြး မလြန္ ေစရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို ေရႊ႕ေၿပာင္း ၿကည့္ရေအာင္။

စိတ္ဖိဆီးမႈကိုေျဖရွင္းျခင္း

ပထမဦးဆုးံအေမကလုပ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥ

စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မတည္ ျငိမ္မူွ ဆိုပင္မဲ့ ကေလး ၿပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း အေလ့ အက်င့္ မရွိသည့္ အတြက္ေၿကာင့္ လုးံဝ ေၿပာင္းလဲ သြားသည့္ ေနထိုင္ မူွကို စိတ္မ ေပ်ာ္မရႊင္ ၿဖစ္ၿခင္း မ်ားမည္။ ဒါပင္မဲ့ ကေလး အတြက္ အေမရဲ့ အၿပဳးံသည္ အေရး ျကီးဆုးံ ၿဖစ္သည္။ ကေလး အတြက္လဲ စိတ္ဖ ိစီးမူွကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္ရ မည္။ အရင ္ဦးဆုးံ မိခင္သည္ ကိုယ့္အတြက္ စိတ္ဖိ စီးမူွကို ေခ်ဖ်က္ ႏိုင္မည့္ နည္းကို မိတ္ဆက္ ေပးပါမည္။ လူတဦး ဆီသည္ ေအာက္ပါ ဥပမာကို မွီၿငမ္း၍ အၿပံဳး ၿဖစ္ လာေအာင္ နည္းလမ္း ရွာၿကည့္ရန္။

အေကာင္းဆုးံၿဖစ္ေအာင္မရွာေဖြႏုိင္ၿခင္း

အိမ္မႈ ကိစၥႏွင့္ ကေလး ထိန္းသိမ္း ၿခင္းကို အေကာင္းဆုးံ ၿဖစ္ေအာင္ ၿပဳလုပ္ ၿခင္းၿဖင့္ ခႏၹာ ကိုယ္ေကာ စိတ္ေကာ ပင္ပန္းတဲ့ အေၿခ အေနတြင္ ကေလး ထိန္းသိမ္း ၿခင္း ေၿကာင့္ မပင္ပန္း ရေအာင္ (ဒီေလာက္ဆို ေတာ္ပါၿပီ) ဟု စိတ္ပိုင္း ၿဖတ္ႏုိင္ ၿခင္းသည္ အေရး ၿကီးသည္။ အေမက ပင္ပန္း ေနသည့္ အခါ ready-made အစား အစာမ်ား ၿပင္ဆင္ၿခင္း ၊အိမ္က အနည္း ငယ္ညစ္ ေပေနလွ်င္ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ ရန္တို႔ ၿဖစ္သည္။ ကေလး အတြက္ ငိုၿခင္းသည္ အလုပ္ ၿဖစ္သည္။ ကေလး ငိုသည္ ဆိုပင ္မဲ့လဲ (ခဏ ေစာင့္ေနာ္ဟု) ေၿပာ၍ ခ်က္ခ်င္း ေၿပးမလာ ႏိုင္လည္း အဆင္ေၿပပါသည္။ အေကာင္းဆုး ံၿဖစ္ေအာင္ မိမိ ကိုယ္တိုင္လည္း (ဒီေလာက္ဆို ေတာ္ပါၿပီ) ဟု အမရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈသည္ ကေလးရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၿဖစ္သည္။

တတ္ႏုိင္သမ်ွအိပ္ရန္

ကေလး၏ ေနထိုင္မႈ စည္းခ်က္ အရ ည အခ်ိန္တြင္ ငိုသံေၿကာင့္ အေမ အမ်ား စုသည္ အေအး ဝဝ မအိပ္ ရေခ်၊ အေအး ဝဝ မအိပ္ ရလွ်င္ ခႏၶာ ကိုယ္သည္ ပင္ပန္း လာမည္၊ စိတ္ဓါတ္ ေတြလဲ က်လာသည္။ ညဖက္ အိပ္ေရး မဝ ပါက ေန႔ခင္း ကေလးႏွင့္ အတူ အိပ္ရန္။ တတ္ႏုိင္ သမွ် အိပ္ခ်ိန္ကို ဖန္တီး ရမည္ကိ ုေတြးထားပါ။

တျခားအေမမ်ားႏွင့္သူငယ္ခ်င္းဖြဲ႔ရန္

တူညီေသာ စိတ္ညစ္ မူွကို မွွ်ေဝ ေပးႏုိင္ေသာ ကေလး အေမ သူငယ္ခ်င္း ကေတာ့ ရွိသင့္သည္။ တေယာက္တည္း ေတြေဝ ေနမည့္ အစား အားလုး ံအတူ တူ မ်ွေဝ ခံစား ေပးႏုိင္ေသာ အေမ ဘဝ သူငယ္ခ်င္း ဆိုရင္ေတာ့ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္သည္။ စိတ္ သေဘာ တိုက္ဆိုင္ေသာ အေမ ဘဝ သူငယ္ ခ်င္းကို ၿပဳလုပ ္ရေအာင္။ ကေလးထိန္း center ႏွင့္ ကေလး center အစ ရွိေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ အေပါင္း အသင္း အၿဖစ္ ထားၿခင္း၊ အခု တေလာတြင္ internet ေခတ္စား ေနေသာ SNS ၿဖင့္ အသိ မိတ္ေဆြ ၿဖစ္၍ ရင္းႏွီး သြားေသာ သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဒါပင္မ ကေလး အေမ သူငယ္ခ်င္း မၿဖစ္ မေန ၿပဳလုပ္ ရမည္ဟု pressure ၿဖစ္လ်ွင္၊ ေၿပာင္းၿပန္ စိတ္ဖိ ဆီးမူ ွၿဖစ္ႏိုင္ သည့္ အတြက္ အတင္း အက်ပ္ လုပ္စရာ မလိုပါ။

ကေလးအိပ္ေနသည့္အခ်ိန္ကို refresh time အၿဖစ္

ကေလး အိပ္ေနသည့္ အခ်ိန္သည္ အေမ အတြက္ နားခ်ိန္ ၿဖစ္သည္။ တခါ တေလ အိမ္မႈ ကိစၥၿဖင့္ အလုပ္လုပ္ ေနခဲ့သည့္ အခါမ်ိဳး ရွိသလို၊ တခါ တေလ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ၿဖင့္ refresh လုပ္ၿကည့္ပါ။ မိမ ိၿကိုက္ႏွစ ္သက္သည့္ သီခ်င္းကို တၿခားေသာ

အခန္းတြင္ နားေထာင္ၿခင္း၊ စာေစာင္ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ား ဖတ္ရႈၿခင္း အစ ရွိသည္ မ်ားကို

လုပ္ၿကည့္ပါ။ အထူး သၿဖင့္ စိတ္လူွပ္ရွား စရာ ေကာင္းေသာ ရုပ္ရွင္မ်ား ၿကည့္၍ ငိုခ်

လိုက္ၿခင္းတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ငိုၿခင္းသည္ စိတ္ဖိ စီးမႈကို ၿဖည္ခ် ေပးႏုိင္ ပါသည္။

မိမိကိုယ္ကိုခ်ီးက်ဴးျခင္း

အလုပ္ ရႈပ္သည့္ ေန႔ရက္ မ်ားအတြင္း အနည္း အက်ဥ္း ၿကိဳးစား ေနသည့္ မိမိ အတြက္ ဆုခ်ီးၿမွင့္ သလိုမ်ိဳး အေနၿဖင့္ နည္းနည္း ေစ်းၿကီးသည့္ ေန႔ခင္းစာ ၿပင္ဆင္ ၍ စားၿခင္း၊ internetမွ မိမိ လိုခ်င္ တာေလး မ်ားကို ဝယ္ယူၿခင္း၊ အိမ္မူွ ကိစၥတြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ၿဖစ္ေအာင္ အိမ္ေထာင္ ပရိ ေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ၿခင္းကို ေယာက်ာ္း ထံတြင ္အပူ ကပ္ရန္။ အိမ္ရွင္ မ၏ စိတ္သည္ ၿကည္လင္လွ်င္ ေယာက်ာ္း ကလည္း လိုက္ေလ်ာ မည္ၿဖစ္သည္။

အလုပ္ လုပ္ျခင္း ကလည္း နည္းလမ္း တခု ျဖစ္၏။

ကေလး ထိန္းၿခင္းၿဖင့္ ပင္ပန္း မူွႏွင့္ စိတ္ဖိ စီးလ်ွင္ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ တစ္ခု စတင္၍ ၿပဳလုပ္ ၿခင္းသည္ နည္းလမ္း တစ္ခုပင္ ၿဖစ္သည္။ ကေလးထိန္း ေက်ာင္းမွာ သြားထားလ်ွင္ ကေလးႏွင့္ အေမ အတူ ေနခ်ိန္သည္ နည္းလာ မႈေၿကာင့္ ကေလးႏွင့္ အတူ ေနခ်ိန္ကို တန္ဖိုး ထားသင့္ သည္ဟု ဆိုၿကသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျဖေဖ်ာက္ရန္

အတူၿကိုးစားေစခ်င္သည့္ကိစၥ

တစ္ေယာက္ တည္းႏွင့္ အလုးံ စံုေသာ ကိစၥ မ်ားကို လုပ္လ်ွင္ ဘယ္လိုဘ ဲၿဖစ္ၿဖစ္ stress ေတြ စုပုံ လာလိမ္႔မည္ မဟုတ္လား။ ကေလး ထိန္းၿခင္းသည္ အတင္း ၿကိုးစား ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ပတ္ဝန္း က်င္ရဲ့ ကူညီ မူွကိုလဲ ရယူ သင့္သည္။

ေယာက်ာ္းႏွင့္အတူၿကိုးစားၿခင္း

ႏွစ္ေယာက္ လုးံ၏ ကေလး ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ေယာက်ာ္းလဲ အတူ ကေလး ထိန္းရန္ လိုအပ္သည္။ ေရခ်ိဳး ေပးသည့္ အလုပ္ကို ေယာက်ာ္းကို လုပ္ေစၿခင္း၊ စေန ေန႔ဆို ေယာက်ာ္းကို ကေလး ၿကည္႔ေစ၍ ကေလး အေမသည္ သူငယ္ ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္ ထြက္ၿခင္း မိခင္သည္ မိမိ အတြက္ အနည္း ငယ္ေသာ အခ်ိန္ကို ဖန္တီး ႏုိင္မႈကို ကူညီ ေပးၿခင္းၿဖင့္ မိခင္ သည္လဲ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္သည္။

ပါပါးကိုေတာင္းဆိုျပီး ခ်ီးက်ဳးေပးရေအာင္

ကေလး အေမ အေနၿဖင့္ ေယာက်ာ္းကို အကူ အညီ မေတာင္းဘဲ ကိုယ့္ ေယာက်ာ္းရဲ့

အလိုက္ သိမူွကို လိုခ်င ္ၿကသည္။ ဒါပင္မဲ့ ေယာက်ာ္းသည္ အိမ္ ကိစၥႏွင့္ ကေလး ထိန္းၿခင္းကို ကူညီ ခ်င္ပင္မဲ့ ဘာလုပ္ ေပးရမယ္ ဆိုတာကို နားမလည ္ၿကဘူး။ အေဖ

သည္ အေမထက္ ပိုခက္ခဲ ေနပါ သၿဖင့္ အေသး စိတ္ အေၿခ အေန မ်ားႏွင့္ လုပ္ပံု လုပ္နည္း မ်ားကို ရွင္းၿပ သင့္သည္။ တဖန္ (ကၽြန္မ ကေတာ့ အဝတ္ ေလ်ာ္ေန ခ်ိန္တြင္ ေယာက်ာ္း ကေတာ ့ၿကမ္းတိုက္ ေပးေနာ္) ဟု ညွင္ညွင္ သာသာ ေၿပာရန္။

ကူညီ ေပးသည့္ အခါ မွာေတာ့ ေက်းဇူး ဘဲေနာ္ဟု ေၿပာရန္။ (ေယာက်ာ္း ကေလး ႏုိ႔ဘူး တိုက္တာ ေတာ္လိုက တာဟု ခ်ီးက်ဳးရန္) အဲ့ဒီလို ဆိုရင္ ေယာက်ာ္းရဲ႕ စိတ္လဲ

လုပ္ေပး ခ်င္စိတ္ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရႈပ္သည့္အိမ္ေထာင္ဦးစီးသည္?

အလုပ္ ရႈပ္သည့္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးကို အကူ အညီ ေတာင္းရ သည္မွာ ခက္ခဲ ပင္မဲ့လဲ ႏွစ္ေယာက္ စလုးံရဲ့ ကေလး ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ကေလး ႏုိးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မရွိပင္ မဲ့လဲ မနက္ပိုင္း အမိူွက္ ပစ္ေပး တာေလာက ္နဲ႔လဲ အေမရဲ့ အလုပ္ ေလ်ာ့သြား ႏုိင္သည္။ တဖန္ ေယာက်ာ္းရဲ့ အၿကီး အမားဆုးံ အကူ အညီသည္ မိန္းမ စကား နားေထာင္ၿခင္း ၿဖစ္၍ ေယာက်ာ္း အေန နဲ႔လဲ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မူွ ယူရန္ stress မ်ားေနမွာ ၿဖစ္သည္။ (ဒီေန႔ ကေလးႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ စကားကို ေၿပာက် ရေအာင ဆိုၿပီးေတာ့) လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ တိုင္ပင္ရန္။

မိဘေတြကိုလည္းအားကိုးပါ။

အဖိုးႏွင့္ အဖြား ဆီမွာလဲ ေၿမးႏွင့္ ေနခ်ိန္ ေပး၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ေစရန္။ အဖိုးႏွင့္ အဖြားကို အကူ အညီ ေတာင္းႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခ အေနႏွင့္၊ ရပ္ေဝးမွာ ရွိ၍ အၿမဲ မလာ ႏုိင္သည့္ အၿခ အေန ဆိုလွ်င္ လာလည္သည့္ အခါတြင္ ကေလး ၿကည့္ေပး ပါဟု အကူ အညီ ေတာင္း၍ တခါ တေလ ေယာက်ာ္းႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေလ်ွာက္ သြားၿခင္း ၿပဳလုပ္ ရပါမည္။ အဲ့လို မ်ိဳးႏွင့္ ေယာက်ာ္းရဲ ့refreshၿပန္ၿဖစ္ ခဲ့ရင ္ေက်းဇူး တင္ပါ သည္ဟု ေၿပာ၍ အလိမ္မာ သုးံရ ပါမည္။ တဖန္ အဖိုးႏွင့္ အဖြား ကလဲ သူတို႔ ကို တိုင္ပင္သည္႔ အတြက္ ဝမ္းသာ ၾကမည္။ ကေလး ခ်ီပံု ခ်ီနည္းတို႔ ေခ်ာ့ပံု ေခ်ာ့နည္း တို႔ကို ဖြင့္ေမးၿကည္႔ ၿကစို႔။ အခ်င္း ခ်င္းတိုင္ ပင္ၿခင္းၿဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေတာင္းဆို ႏုိင္သည္။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈservice ကိုသုံးပါ။

ကေလး ဦးေရ နည္းလာ ၿခင္းႏွင့္ မိဘႏွင့္ ကေလးသာ ရွိသည့္ မိသားစု ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားမ်ား လာၿခင္းေၿကာင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ကို အကူ အညီ မေတာင္းေသာ အေမ မ်ားမ်ား လာသည္။ လူတ ဦးသည္ ၂၄နာရီ လုးံလုးံ ကေလး ထိန္းရ ပါလွ်င္ ဘယ္လိုဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ stress မ်ားလာ မည္ၿဖစ္သည္။ တခါ တေလ ေန႔ကေလး ထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ ကေလး ထိန္းမ်ား ထံအပ္ ၿခင္းၿဖင့္ stress ေလ်ာ့ခ် ေပးရန္။ ေဒသ အလိုက္ အခမဲ့ ကေလး ထိန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ေစ်းသက္ သာစြာ ကေလးထိန္း center မ်ားရွိသည့္ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ အစိုးရ ရုးံမ်ားတြင္ ေမးၿမန္း ၿကည့္ရေအာင္။ ပုဂၢလိက service center ေတြမွာလဲ ၁-၂ နာရီ အပ္ႏွံ ႏုိင္သည္။ ထိုအ ခ်ိန္တြင္ မိမိသည္ အလွ ၿပင္ဆိုင္ သြားၿခင္း ၿဖင့္လဲ စိတ္သက ္သာႏုိင္သည္ မဟုတ္လား?

သည္းခံမေနပဲ အန္ထုတ္ၿကရေအာင္

stressကို ဖုးံအုပ္ ထားမည္ ဆိုလွ်င ္ဆိုးက်ိဳး ၿဖစ္လာ ႏုိင္သည္။ ကေလး အေဖ ၿဖစ္ေစ၊ သူငယ္ခ်င္း ၿဖစ္ေစ၊ မိဘ ၿဖစ္ေစ ဘယ္သူဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ကိုယ့္ခံ စားခ်က္က ိုဖြင့္ဟ ၿကည့္ရေအာင္။ စကား ေၿပာရင္းႏွင့္ စိတ္ခံ စားမူွ ေလ်ာ့က် ေစသည္။ ဘယ္လိုမွ ဖြင့္ဟ ေၿပာၿပ ရမည့္သူ မရွိလ်ွင္ ကေလးထိန္း support centers လိုမ်ိဳး ေနရာ မ်ားကို ဖုန္းဆက္ တိုင္ပင္ၿခင္း အစ ရွိသည္ကို ၿပဳလုပ ္ၿကည့္ပါဟု အၿကံ ေပးပါ သည္။

မိဘႏွင့္ ကေလးသာ ရွိသည့္ မိသားစု ေၿပာင္းလဲမူွ မ်ားမ်ား လာၿခင္းေၿကာင့္ ကေလး

ေစာင့္ေရွာက္ မူွသည္ အေမ မ်ား၏ ေက်ာပိုး ထမ္းထား သကဲ့သို႔ ပိုမ်ား လာသည္။ တစ္ေယာက္တည္း ေတြေဝၿပီး ေၿဖရွင္းရန္ ခက္ခဲ လာသည္။ ေလာေလာဆယ္ stress ေၿဖေဖ်ာက္ နည္းရွာ ေဖြရန္။

အေပၚမွာ ေရးသား ေဖာ္ၿပ ထားသလို ပထဦး ဆုးံက (ကေလးသည္ အေမႏွင့္ အေဖ ႏွစ္ေယာက္ စလုးံ ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို ၿပန္ညႊန ္ၿပမည္) ၿဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မွ အေဖ မ်ားသည္ ကေလး ထိန္းခ်ိန္ နည္းသည့္ အတြက္ ၿကီးမား ေသာ ၿပႆနာ ၿဖစ္၍ ႏွစ္ေယာက္ တည္းတိုင္ ပင္ၿခင္းၿဖင ့္မိန္းမရဲ့ စိတ္သက္သာ ရေစမည့္ နည္းလမ္း ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ stress ေၿဖေဖ်ာက္ နည္းသည္ လူတ ဦးဆီ မတူ ၿကပါ။ အေပၚမွာ ေရးသား ထားၿခင္း မ်ားသည္ နည္းတ ခုတည္း မဟုတ္ ပါသ၍ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ stressေတြ ေၿဖေဖ်ာက္ နည္းရွာ ေဖြၿကည့္ ရေအာင္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on