ပထ မဆုံး အၾကိမ္ ကိုယ္ ခႏၶာ ေျပာင္းလဲ မႈ

ပထ မဆုံး အၾကိမ္ ကိုယ္ ခႏၶာ ေျပာင္းလဲ မႈ

ဗိုက္က ကိုယ္ဝန္ သည္ႏွင့္ တူလာမည္။

ဗိုက္ထြက္ လာျပီး ခ်မ္းသာ သုခႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ စိတ္ခံစား
မႈျဖစ္ လာျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလက လြဲျပီး ခံစား
လို႔မ ရပါ။ ဒီခ်မ္းသာ သုခကို အျပည့္ အဝ ေပ်ာ္လိုက္
ၾကရေအာင္။။

အေၾကာျပတ္မ်ဥ္းသည္ လုံးဝျဖစ္မွာလား?

အေၾကာ ျပတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ၾကီးထြား လာေသာ ဗိုက္ႏွင့္

ရင္သား တို႔၌ ျဖစ္တတ္ ပါသည္။ တီေကာင္ လိုမ်ိဳး ျမင္ရတဲ့

မ်ဥ္းသည္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ ေႏွာင္းပိုင္း ေမြးဖြား မည့္လေရာက္လာလွ်င္ ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အရာ ျဖစ္သည္။ ဒီလိုမ်ဥ္း ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာ တာလဲ?

ဘာ့ေၾကာင့္ အေၾကာျပတ္ ရတာလဲ?

ရုတ္တရက္ ဝမ္းဗိုက္ ပူလာ သည့္အခါ ၾကြက္သားႏွင့္ အဆီ

မန္ဆန္စြာ ျမင့္တက္ လာျခင္းကို အျပင္ အေရျပား ေအာက္က အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားက မလိုက္ႏိုင္ ျဖစ္၍ အက္ကြဲ သလို ျဖစ္လာ ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ့ခိုင္စြမ္း၊ ကိုယ္လုံး ကိုယ္ထည္ ေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္သည္ လို႔မ ဆိုႏိုင္ ေပမည့္ လည္း ခႏၶာကိုယ္ ေသးသည့္ သူ၊ အခ်ိန္တို အတြင္း၌ ရုတ္တရက္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္ လာေသာ သူမ်ား တြင္ အျဖစ္ လြယ္ပါသည္။ နာက်င္မႈ မရိွ ေပမဲ့လည္း ယား ယံျခင္းကို ခံစား ရသည့္ သူမ်ား ရိွပါသည္။ ဗိုက္ထဲက ကေလးကို အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မရိွ ေပမဲ့လည္း တၾကိမ္ အေၾကာ ပ်က္မ်ဥ္း ေပၚျပီးလွ်င္ လုံးဝ မေပ်ာက္ ကင္းႏိုင္

ပါလို႔ ေျပာၾက ပါသည္။「အေၾကာ ျပတ္မ်ဥ္း ရိွျခင္းသည္ မိခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ」ဆိုျပီး စဥ္းစားျခင္း၊ အသား

အေရ၌ အမာရြတ္ ထင္က်န္ ျခင္းကို လက္မ ခံႏိုင္လွ်င္ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ျခင္းက ထိေရာက္ ပါ၏။

အေၾကာ ျပတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္

အေၾကာ ျပတ္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ အခ်က္ ၂ခ်က္သည္ အေရးၾကီး ပါသည္။

●ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ တက္ျခင္းကို သတိထားျခင္း

ကိုယ္ဝန္ ရိွခ်ိန္မွ စျပီး အခ်ိန္တို အတြင္း ရုတ္တရက္ ကိုယ္ အေလး ခ်ိန္ျမင့္ တက္မ လာေအာင္ သတိ ထားျခင္းက အဓိက က်ပါသည္။ ဗိုက္ထဲက ကေလး က်န္းမာစြာ ၾကီးျပင္း လာျခင္း၊ ပုံမွန္ မဟုတ္သည့္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ျမင့္လာျခင္း မ်ိဳးမ်ားကို တားဆီး ႏိုင္ေအာင္ ကယ္လို ရီကို

သတိထား ထိန္းခ်ဳပ္ သြားရမည္။

●ခရင္ျဖင့္ အသား အေရ ထိန္းသိမ္းျခင္း

အေၾကာ ျပတ္မ်ဥ္း မ်ားသည္ အသား အေရ၏ ျပႆနာ။ ဒီျပႆ နာကို ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာ လိုမ်ိဳးပဲ ဗိုက္ကိုလဲ ေရဓာတ္ ထိမ္းသိမ္း ေပးရမည္။ ေရခ်ိဳး ျပီးေနာက္ႏွင့္ မနက္ မ်က္ႏွာ သစ္ျပီး အခ်ိန္ မ်ား၌ ဝမ္းဗိုက္ ကိုလည္း ေရဓာတ္ ထိမ္းသိမ္း သည့္ ခရင္မ်ား လိမ္း၍ ေပါ့ပါးစြာ ႏွိပ္ၾကည့္

ရေအာင္။ အသား အေရ စိုေျပျပီး ေပ်ာ့ေျပာင္း ႏူးညံ့မႈ အေျခ အေနကို ထိမ္းသိမ္း ထားႏိုင္လွ်င္ ဝမ္းဗိုက္ ၾကီးလာသည့္ အခါ အေရ ျပားက ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ ဆန္႔ထြက္ လာျခင္းျဖင့္

အေၾကာ ျပတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ လာမည္။ အေၾကာျပတ္

သည္ကို ကာကြယ္ရန္ လိမ္းသည့္ အထူး ထုတ္ထားသည့္ ခရင္ မ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ လိမ္းၾကည့္ ၾကရေအာင္။ ကိုယ္ဝန္ ရင့္လာလွ်င္ ကိုယ့္ဘာ သာကိုယ္ မျမင္ ရေတာ့ သည့္ ဝမ္းဗုိက္ ေအာက္ပိုင္း မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚ တတ္သည္ မ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ဗိုက္တ ခုလုံးကို အစိုဓာတ္ ထိမ္းေပး ျခင္းက အဓိက အခ်က္ ျဖစ္၏။

အေၾကာျပတ္မ်ဥ္းမ်ားျဖစ္လာျပီဆိုရင္

တၾကိမ္ျဖစ္ေပၚျပီးရင္ လုံးဝေပ်ာက္ဖို႔ဆိုတာမရိွဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ဒါေပမဲ့လည္း ကိုယ္ဝန္ရိွခ်ိန္၌အနီသန္း သည့္ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ေပမဲ့လည္း ေမြးဖြားျပီးေနာက္၌ အျဖဴေရာင္ျဖစ္လာျပီး တေျဖးေျဖးေဖ်ာ့သြားသည္။ အေၾကာျပတ္မ်ဥ္းမ်ားေပၚလာျပီးေနာက္လည္းပဲ အစိုဓာ တ္ထိမ္းေပးသည့္ခရင္မ်ားလိမ္းျခင္း၊ႏိွပ္နယ္ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ေပးလွ်င္ သိသာလာျခင္းကိုကာကြယ္ေပးေသာ ေၾကာင့္ အေရးၾကီးတာက လက္မေလ်ာ့ဖို႔ပါ။

ရင္သား ေျပာင္းလဲမႈ ဘယ္အ ခ်ိန္မွာ စတာလဲ?

ကိုယ္ဝန္ ရိွျခင္း လကၡဏာ အေနျဖင့္ ႏို႔သီး ေခါင္းသည္

ထိခိုက္ နာက်င္ လြယ္လာ သည့္သူ လည္းရိွ ပါသည္။ တဖန္ ကိုယ္ဝန္ ရိွလာ သည္ႏွင့္ တျပိဳင္တည္း ႏို႔သီး ေခါင္းႏွင့္ ရင္သား တဝိုက္ အေရာင္ ရင့္လာျခင္း။

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေနစဥ္ ႏို႔ရည္ မထြက္ ေသာ္လည္း ရင္သား ကေတာ့ ၾကီးလာမည္။ ရင္သား တဝိုက္ ေျပာင္းလဲ လာမႈကို ၾကည့္ၾကည့္ ၾကရေအာင္။

ကိုယ္ဝန္ရိွစေျပာင္းလဲမႈ

ႏို႔သီး ေခါင္းႏွင့္ ႏို႔သီးေခါင္း တဝိုက္ ေျပာင္းလဲ မႈသည္

ကိုယ္ဝန္ ရိွျခင္း လကၡဏာ ျဖစ္ေန ျခင္းက လည္းမနည္းပါ

ဘူး။ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ ရိွျပီး ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈ စတင္

သည့္ ႏူးညံ့ေသာ အစိတ္ အပိုင္းလညး္ ျဖစ္၏။

ကိုယ္ဝန္ ရိွျခင္း လကၡဏာ အေနႏွင့္ ျမင္ရသည့္ ႏို႔သီးေခါင္း

ႏွင့္ ႏို႔သီးေခါင္း တဝိုက္ ေျပာင္းလဲ မႈသည္ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

●ထိခိုက္လြယ္လာျခင္း

ႏို႔သီး ေခါင္းသည္ ေအာက္ခံ အက်ႌ၊ အဝတ္ အထည္တို႔ ျဖင့္ထိ မိရုံျဖင့္ မသက္ မသာ ခံစား မိျခင္း၊ စူးရွသည့္ ခံစားမႈ ျဖစ္ျခင္း မ်ားရိွ တတ္ပါသည္။ ႏို႔လမ္းေၾကာင္း ဖြံ႔ျဖိဳး လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။

●အေရာင္ရင့္လာျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ ညီမွ်မႈ အေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ မယ္လမင္း ျမင့္တက္ လာျခင္းက အမဲေရာင္ ဆိုးလိုက္ သလို ရင့္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

※ ဒီအခ်ိန္ (ကိုယ္ဝန္ ၁၅ပတ္ အတြင္း) မတိုင္ခင္ ရင္သား

ကင္ဆာ စစ္ေဆး မႈကို အျပီး လုပ္ထား ၾကရေအာင္!

ကိုယ္ စ-လယ္-ေႏွာင္း ေျပာင္းလည္းမႈ ?

ရင္သား တျဖည္းျဖည္း ၾကီးလာမည္။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္ ႏို႔ရည္ ထြက္တာလဲ မဟုတ္ ပဲႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ၾကီးလာ တာလဲ ဆုိရင္ ႏို႔ဂလန္း မ်ား တျဖည္းျဖည္း ပို႔လႊတ္ ျခင္းႏွင့္

တခ်ိန္ တည္း၌ ခႏၶာကိုယ္ တခုလုံး အဆီလည္း မ်ားလာလို႔

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအ ခ်ိန္ရဲ႕ ရင္သား ေျပာင္းလဲ မႈသည္ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

● ရင္သားၾကီးလာျခင္း

ရင္သား ၾကီးလာ ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုက္ လိုမ်ိဳး အေၾကာ ျပတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရင္သားအား အစို ဓာတ္ထိမ္း ေပးသည့္ ခရင္မ်ားျဖင့္ အသား အေရ ထိမ္းသိမ္း

ထားတာ ေကာင္းပါသည္။

●ႏို႔ရည္ထြက္ျခင္းလည္းရိွျခင္း

ႏို႔ဂ လန္းမ်ား ပို႔လႊတ္ မႈေၾကာင့္ ႏို႔သီးေခါင္း ဆီသုိ႔ ႏိႈးဆြမႈ ျဖစ္ေစျပီး အနည္း ငယ္ေသာ ႏို႔ရည္ (အျဖဴေရာင္ ႏို႔ရည္စိမ္

ထြက္လာ သည့္အရာ) ထြက္လာ ျခင္းမ်ားလည္း ရိွပါသည္။

ရင္သား (ႏို႔သီးေခါင္း) အားဘယ္လို ဂရုစိုက္မလဲ?

အေမရဲ႕ ႏို႔ရည္သည္ ကေလးငယ္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး ေသာ အဟာ ရဓာတ္ ျဖစ္လာမည္။

ေမြးဖြား ျပီးေနာက္ ေခ်ာေမြ႕ စြာျဖင့္ ႏို႔ရည္ တိုက္ေကြ်းမႈ စတင္ ရန္အတြက္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္စဥ္ အတြင္း ရင္သားႏွင့္ ရင္သား တဝုိက္အား ဂရု တစိုက္ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္း ကလညး္ အေရးၾကီး ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ဂရု စိုက္ဖို႔ လိုတာလဲ?

ေမြးဖြား ျပီးေနာက္ မိခင္ ရင္သားသည္ သဘာဝ အတိုင္း ႏို႔ရည္ျဖင့္ ေဖာင္းလာ ေပမဲ့ ႏို႔ထြက္ပုံ ထြက္နည္း ကေတာ့

တဦးႏွင့္ တဦး ကြာျခားခ်က္ ရိွသည္။ ႏို႔ထြက္ပုံ မတူ ရသည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ကေတာ့ ႏို႔သီးေခါင္း ပုံသ႑ာန္ မတူညီ ျခင္း၊ ႏို႔ဂရင္း (ႏို႔ပိုက္) ၏ စီးဆင္း ျဖတ္သန္း မႈေၾကာင့္လို႔ ေျပာႏိုင္ ပါသည္။

ႏို႔သီးေခါင္း ပုံစံ သည္လည္း တေယာက္ တမ်ိဳး။ ဒါေပမဲ့

ကေလးငယ္ အတြက္ ကေတာ့ စို႔ရ လြယ္ေသာ ပုံစံႏွင့္ မလြယ္ေသာ ပုံစံ ရိွတဲ့ ပုံပါပဲ။ ႏို႔သီး ေခါင္းက က်ံဳ႔ေနျခင္း ျပားေန ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ ကေလး အတြက္ ႏို႔စုိ႔ ဖို႔ခက္ ေစပါသည္။

●ႏို႔ိဂရင္းႏွင့္ ႏို႔ထြက္ေပါက္ အေျခအေန

ႏုိ႔ဂ ရင္းႏွင့္ ႏို႔ထြက္ ေပါက္က ပိတ္ေန ေသာေၾကာင့္ မိခင္

ႏို႔စီး လမ္းေၾကာင္း မေကာင္းလွ်င္ အထြက္ မေကာင္းျခင္း

ရွိတတ္သည္။

ႏို႔သီး ေခါင္းႏွင့္ ရင္သား တဝိုက္အား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း?

ကေလး ငယ္က ေသာက္ရ လြယ္ျပီး မိခင္ ႏို႔ရည္ အထြက္

ေကာင္းေသာ ရင္သား ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္

အလယ္ပိုင္း (၂၀ပတ္ ေလာက္) မွစ၍ ႏို႔သီး ေခါင္းႏွင့္ ထိုအနီး တဝိုက္အား ႏိွပ္နယ္ ေပးၾက ရေအာင္။ တဖန္ က်ဳံ႕ေနျခင္း၊ ျပားေန ျခင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ကိရိယာ

လည္းရိွ ပါသည္။

● ႏို႔သီး ေခါင္းအား ႏိွပ္နယ္မႈ

ႏို႔သီး ေခါင္းႏွင့္ ထိုအနီး တဝုိက္ ႏိွပ္နယ္ ျခင္းကို ေရခ်ိဳး ျပီးေနာက္ လုပ္လွ်င္ အသား အေရက ႏူးညံ့ျပီး ထိေရာက္ မႈရိွ၏။

. လက္တ ဖက္ႏွင့္ ရင္သားကို ကိုင္၍ တျခား တဖက္ရဲ႕ လက္ေခ်ာင္း မ်ားျဖင့္ ရင္သား တဝိုက္ ဆုပ္ကိုင္ျပီး ဘယ္ညာ နည္းနည္း ခ်င္းစီ ႏွိပ္နယ္ ရမည္။

. ရင္သား တဝုိက္ ဧရိယာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း လာလွ်င္ ႏို႔သီး ေခါင္းဆီသို႔ ဆြဲထုတ္ သလို ျဖည္ထုတ္ ရမည္။

. ႏုိ႔သီး ေခါင္းကို ဖ်စ္၍ ေျဖးညင္း စြာဆြဲထုတ္ရမည္။

※ ႏိွပ္နယ္မႈ မစ တင္ခင္ လက္ႏွင့္ ရင္သားအား သန္႔စင္ ထားပါ။ တဖန္ ႏို႔သီး ေခါင္းအား ႏိႈးဆြမႈ လုပ္ေပးလွ်င္ ဝမ္းဗိုက္ က်ယျပန္႔ လာျခင္း မ်ားရိွ တတ္ေသာေၾကာင့္ အဲ့လို အခ်ိန္၌ ခ်က္ခ်င္း ရပ္လိုက္ပါ။

ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ ပါသလဲ?

ကိုယ္ဝန္ လကၡဏာ ေရာဂါ ျဖစ္ခ်ိန္ လြန္သြားလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ မရိွ ခင္ထက္ ဗိုက္ပို စာတတ္ ပါသည္။

ဒါေပမဲ့「ကေလးႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္စာ」သည္ အရင္က ပုံျပင္။

အစား အေသာက္ ေပါၾကြယ္ ဝေသာ ယေန႔ ေခတ္ထဲမွာ သင့္ေတာ္ေသာ ပမာဏ ႏွင့္ အဟာရ ဓာတ္မွ် တမႈက အေရးၾကီး ပါသည္။

ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္ ရျခင္း အေၾကာင္း အရင္းက?

ကေလး ငယ္သည္ 3Kg ပတ္လည္ျဖင့္ ေမြးဖြား လာေပမဲ့

ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ တိုးျပီး ေမြးလာ ျခင္းသည္ ဘာေၾကာင့္ ပါလဲ?

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္ ျခင္း၌

အေၾကာင္း ရင္းရိွျပီး အေသး စိတ္ကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

● သေႏၶသား အေလးခ်ိန္ 3kg နီးပါး

● အခ်င္း အေလးခ်ိန္ 3kg နီးပါး

● ေရအ မႊာအိတ္ အေလးခ်ိန္ 0.5kg နီးပါး

● ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျမင့္တက္ လာသည့္ သားအိမ္၊ ရင္သား၊

ေသြး အစ ရိွသည္ တို႔၏ အေလးခ်ိန္ 4kg နီးပါး

အဲဒါေတြ အားလုံးေပါင္း လိုက္လွ်င္ 8kg နီးပါး ျဖစ္လာမည္။

အဲ့ဒီမွာ ထပ္ေပါင္း ရမွာ ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ အေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ တိုးလာ

သည့္ အဆီႏွင့္ ေရဓာတ္ စုပုံျခင္း ျဖစ္၏။

ဘာေၾကာင့္ ျမင့္တက္ လာရ တာလဲ?

ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ျမင့္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဆိုးက်ိဳး မ်ားကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္။

● ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္၌ ေသြးတိုး ေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ အစရိွ သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ ျဖစ္ပြား လြယ္ပါသည္။

● ေမြးဖြား ခ်ိန္၌ ဝမ္းဗိုက္ နာက်င္မႈ သိပ္မ ရိွျခင္း ကလည္း အေၾကာင္း အရင္း တရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

● အဆီ မ်ားလွ်င္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းလာျခင္း၊ ကေလးက ထြားလြန္းလွ်င္ မီးဖြား ရခက္ျခင္း မ်ားလည္း ရိွသည္။

အေလးခ်ိန္ နည္းလြန္း လွ်င္လည္း ျပႆနာ

။တဖက္ တြင္လည္း ဒီႏွစ္ပိုင္း အတြင္း၌ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္

ရိွရမည့္ အသင့္ ေတာ္ဆုံး ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိတိုး မလာ ေသာ မိခင္ ဦးေရ ျမင့္တက္ လာေနသည္။

「ေသးေသး ေလးေမြးျပီး ၾကီးထြား လာေအာင္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း」သည္ လြယ္ကူစြာ ေမြးႏိုင္ဖို႔ စကား တခု ုျဖစ္ေပမဲ့ အစြန္း ေရာက္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရင္ေတာ့ ကီလို မျပည့္ေသာ (2500g မျပည့္) ျဖစ္လာမည္။

ဘယ္ကိစၥ မဆို သင့္တင့္ မႈသာ အေရးၾကီး ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစြမ္းကုန္ လုပ္လြန္းျပီး လိုအပ္ေသာ အာဟာရ အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ လြန္းျခင္း မ်ိဳးမ လုပ္မိေအာင္ အာရုံ ထားေစ ခ်င္ပါသည္။

ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္၌ သင့္တင့္ေသာ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ကို ထိမ္းသိမ္း ထားဖို႔ဆိုတာ?

ဒါဆိုရင္ လက္ေတြ႔ က်က် ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိမ္းသိမ္း မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၾကည့္ၾကည့္ ၾကရေအာင္။ အဓိက အခ်က္ ကေတာ့ အစား အစာ ပမာဏ ထက္ညီ မွ်မႈ။ အေပါင္း..သင့္တင့္ ေသာကိုယ္ လက္လႈပ္ ရွားမႈ ျဖစ္၏။

မီးဖြား မည့္လ၌ ရိွရမည့္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ပ်မ္းမွ် ျမင့္တက္မႈ?

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အလုပ္ သမား ဝန္ၾကီး ဌာန ကထုတ္ ျပန္ထား သည့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္မႈ ပ်မ္းမွ် ျခင္းက ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအရာ ကေတာ့ BMI (Body Mass Index) လို႔ေခၚေသာ

ကိုယ္လုံး ကိုယ္ထည္ ျဖင့္ ခြဲျခား ထားပါသည္။

● ပိန္တဲ့ အမ်ိဳး သမီး (BMI=18.5 မျပည့္) 9~12kg

● ပုံမွန္ အမ်ိဳး သမီး (BMI=18.5~25မျပည့္) 7~12kg

● အဝ လြန္သည့္ အမ်ိဳး သမီး (BMI=25 ေက်ာ္) သီးျခား တု႔ံျပန္မႈ (အၾကမ္းဖ်င္း 5kg ေလာက္)

※ BMI (ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ (kg) ÷ အရပ္ (m)) 2 ျဖင့္ တြက္ပါသည္။

သင့္တင့္ေသာ ကုိယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိမ္းဖို႔ ဆိုတာ?

【ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ကို အေသး စိတ္တိုင္း တာမည္။】

ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈ၌ အေရး ၾကီးဆုံး ကေတာ့ လက္ရိွ အေျခ အေနကို သိျခင္း ျဖစ္၏။ ကိုယ္ဝန္ ရိွမေန

သည့္အ ခ်ိန္လည္း အတူတူ ပါပဲ။ ပုံမွန္ အားျဖင့္ အနည္းဆုံး တပတ္ တၾကိမ္ ေပါင္ခ်ိန္၍ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ေျပာင္းလဲ မႈအား မွတ္ထား ၾကရေအာင္။ ျဖစ္ႏိုင္ လွ်င္ေတာ့ ဇယား ဆြဲျပီး ျမင္ႏိုင္မည့္ ေနရာ၌ ကပ္ထား ရင္အ ေကာင္းဆုံး ပါပဲ။

【တပတ္ တြင္း 300g အထက္ မေက်ာ္ ရဘူး】

တပတ္တြင္း ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ တိုးရင္လည္း အမ်ားဆုံး 300g ထိ၊ 500g ထက္တိုး လာလွ်င္ သတိ ထားဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။ ဒီေလာက္ထိ အေသးစိတ္ စစ္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲတယ္ ထင္တဲ့ သူကေတာ့ တလကို 1kg ထိကို အၾကမ္းဖ်င္း ထားျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ သြားၾက ရေအာင္။

【ကိုယ္ဝန္ ရိွစ ေအာ့အန္ မႈျပီး ဆုံးလွ်င္ တေန႔ ၃ၾကိမ္ ေသခ်ာ စားျပီး သေရ စာစား ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ပါ】

<pဗိုက္စာ လုိ႔ဆိုျပီး ဆက္တိုက္ သေရစာ စားျခင္းကို မလုပ္ ပါႏွင့္။ အစာစား ခ်ိန္၌ ျဖစ္ႏိုင္ သေလာက္ ေသခ်ာစြာ အဟာ ရဓာတ္ အျပည့္ ယူထား ရေအာင္။ ခင္ပြန္းသည္ အိမ္ျပန္ ေနာက္က်ျပီး ညစာကို လင္မယား အတူ စားဖို႔ အတြက္ ေစာင့္ေန ရသည့္ အခ်ိန္ကို သည္းမခံ

ႏိုင္သူ ဆိုရင္ သုံးနပ္ စာကို ေလးၾကိမ္ ခြဲစားဖို႔ တိုက္တြန္း ပါသည္။ ညေန ပိုင္း၌ အစာေျပ မုန္႔စားျပီး ညစာကို ခင္ပြန္း

ထက္ အရင္ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး စားထား ၾကရေအာင္။

【ပမာဏ ထက္မွ် တမႈကို စဥ္းစားပါ 】

သၾကား ဓာတ္ႏွင့္ အဆီ ဓာတ္မ်ားက ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ တိုးျခင္းႏွင့္ စပ္ဆက္ ေနေသာေၾကာင့္ ေရွာင္က်ဥ္ ရေအာင္။ ဆားဓာတ္ သည္လည္း ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္ ေသြးတိုး ျခင္း၏ အေၾကာင္း တရပ္ ျဖစ္၏။ အစား အေသာက္မ်ား လြန္ကဲစြာ စားေသာက္ျခင္း ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ ေနေသာ ေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ေလ်ာ့စား ၾကရေအာင္။ မိခင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ ကေလး အတြက္ လည္းပဲ ညီမွ်စြာ စားေသာက္ ျခင္းက အေရး ၾကီးေသာ ေၾကာင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ မ်ားမ်ား စားျပီး ပရုိ တိန္းဓာတ္၊ သံဓာတ္၊ ကယ္လ္ဆီ ယမ္ဓာတ္ ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ ၾကရ ေအာင္။

【သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ သတိ ိျပဳရေအာင္ 】

「ကိုယ္ဝန္ သည္က ျငိမ္ျငိမ္ သက္သက္」လုိ႔ဆို ၾကေပ မဲ႔လဲ သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ ျခင္းသည္ မိခင္ေကာ ကေလးပါ ဘာဆိုး က်ိဳးမွ မရိွ ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ တည္ျငိမ္သြား လွ်င္ ေန႔တိုင္း ၁နာရီ ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။ ေန႔စဥ္ လုပ္ေနက် အိမ္အ လုပ္လည္း OK ပါ၏။

ယခု တေလာ သင့္တင့္ေသာ ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ရိွေပမဲ့ ၾကြက္သား အားနည္း ေသာေၾကာင့္ မီးဖြား ရခက္ေသာ သူလည္း ျမင့္တက္ လာသည္ လို႔သိ ရပါသည္။ သင့္တင့္ သည့္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွား မႈသည္ ကယ္လိုရီ ေခ်ဖ်က္ ဖို႔တင္ မဟုတ္ပဲ ၾကြက္သား တိုးလာျပီး ေမြးဖြားရန္ ျပင္ဆင္ မႈလည္း ျဖစ္လာသည္။

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အိမ္အ လုပ္လုပ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေပမဲ့လည္း ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ ေနေသာ သူက ဆရာ ဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ယူျပီး ေရကူး ျခင္း၊ ေအရုိး ဗစ္လုပ္ ျခင္းမ်ားကို စမ္းသပ္ လုပ္ၾကည့္ တာလည္း ေကာင္းပါ၏။

「 ကိုယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ ရျခင္းသည္ ပင္ပန္းသည္」 လုိ႔ထင္မိ ေပမဲ့လညး္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ၂ေယာက္ လုံးအ တြက္ အေရး ၾကီးေသာ က်န္းမာေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္၏။ 「တန္ဖိုး ရွိေသာ ဗိုက္ထဲက ကေလး ေလးက က်န္းမာ သန္စြမ္းစြာ ေမြးဖြား လာဖို႔ အတြက္」လုိ႔ စဥ္းစားျပီး ေျခသုံး ေခ်ာင္းျဖင့္ လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္လွ်င္ ကုိယ္အ ေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈသည္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလာ မည္။

update : 19.09.2017

ကၽြႏုပ္တို႔ရဲ ႔favorites features ဟာသင့္ရဲ ႔brouser cookies ကိုအသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍သင့္ရဲ႔ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာSafari ကိုသံုးထားတယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ ႔browsing Mode ကိုပိတ္လိုက္ပါ။အကယ္၍cookies ကိုဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင္ေရြးထားတဲ့favorite ကိုလည္းဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္သြားပါမယ္။

Share on